Lời của Mẹ

 

(Riêng tặng các bạn H.Q. Tuấn, D.C. Hiển, P.D. Hưng đă gợi ư sưu tầm về Mẹ)

 

        Thu Hà (sưu tầm)