Lấy Lộn Vợ


Bẩm sinh ta đă hiền lành
Từ khi lấy vợ trở thành ... hiền khô
C̣n nàng thuở ấy ngây ngô
Sau khi xuất giá thành cô ... "xếp ṣng"
Suốt ngày oán trách với chồng
Lúc xưa th́ vậy, giờ không c̣n ǵ ...
Cái hôm mà nàng vu quy
Ta biết ta sẽ bị ... đ́ lai rai
Khổ thân cho kiếp con trai
Một lần lấy vợ bằng hai lần ... tù
Lưng th́ mỗi ngày mỗi gù
Cày ba bốn job để ... bù nàng tiêu
Ngày xưa ta giống ... Triển Chiêu
Nay th́ tựa tựa lăo tiều phu gia
Ngày xưa mỗi tuần tặng quà
Bởi v́ ... stock đang dà di lên
Ngày nay stock lênh dênh
Thua ba bốn vố, buồn tênh mặt mày
Lương bổng không đủ trải bày
Tiền đâu quà cáp như ngày xa xưa
Ngày trước nàng dạ nàng thưa ...
Nói năng dịu ngọt cho vừa ḷng anh
Anh tưởng hoa ở trên cành
Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa
Lời nói không mất tiền mua
Nên anh ... ngọt lại cho vừa ḷng nhau
Bây giờ chẳng hiểu v́ đâu
Nàng mang chứng bệnh cứng đầu lặng câm
C̣n mặt th́ cứ hầm hầm
Nàng trợn một cái, ta ... bầm mấy hôm
Việc nhà chẳng chịu trông nom
Shopping một bận, ba hôm mới về
Nhà th́ đang ở nhà thuê
Pḥng ốc chật hẹp, bốn bề ngổn ngang
Muốn t́m đôi vớ mà mang
Phải mất cả tiếng bươi ngang đồ nàng
Ngày ngày đọc báo thời trang
Hễ ra mốt mới, nàng mang về liền
Nàng rất có khiếu xài tiền
Nàng mà đă thích, mua liền chẳng tha
Tuần sau mốt mới khác ra
Mốt ... mới tuần trước ... lau nhà chẳng thương
Ngày xưa đón nàng ở trường
Nàng hối về gấp kẻo chừng mẹ trông
Ngày nay về ở với chồng
Mặc kệ chồng ngóng, chồng trông , chồng chờ
C̣n nàng th́ cứ hững hờ
Nàng nói sáu rưỡi, mười giờ chưa xong
Suốt ngày đi chơi ṿng ṿng
Đêm về la bịnh, bảo chồng đấm lưng
Quanh năm nàng ... mệt chừng chừng
Phải mua đồ bổ về chưng cho nàng
Đi bác sĩ, mua thuốc thang ...
Cũng không chữa hết bịnh nàng hay la
Khi ta làm hết việc nhà ...
Tự nhiên nàng khỏe, tức là ... ngủ ngon
Lúc nghĩ tới chuyện ... có con
Nàng hứ một cái, chẳng c̣n thiết tha
Ra đường thấy vợ người ta
Về nhà thấy vợ, ... tu cha cho rồi ...
Nhưng lỡ ăn kiếp, ở đời
Cắn răng chịu đựng, chờ thời đổi thay
Biết đâu sẽ có một ngày
Ta có cơ hội giải bày vợ hay
May ra vợ có ... nương tay
Ta mới sống trọn kiếp này dài lâu
Làm chồng phải nhớ lấy câu:
"Nhất vợ nh́ trời", đừng ẩu ... phanh thây.

 
H.C.V. Sưu tầm