Registration

 

Kính mời quư thân hữu, Thầy Cô và các bạn hăy vào trang Registration để đăng kư một lần mà thôi để chọn tên và chọn password xử dụng về sau.

 


 

Cách gởi nhạc lên Forum

 

Đầu tiên bạn gởi bản nhạc dạng rm hay mp3 của bạn lên một web host nào đó
rồi viết như sau trong forum :

Code:
[music]http:www.webcuaban/tenbannhac.rm[/music]

hoac dang
[music]http:www.webcuaban/tenbannhac.mp3[/music]

Bạn cũng có thể sau khi viết xong cái link th́ highlight nó lên rồi bấm nút music ở dưới khung "post a reply "
 

Nguyên Dung,

 Cách gởi h́nh lên Forum


Muốn post một h́nh lấy tư một site tren internet, bận bấm vào tấm hinh; rồi bấm vào bên phải của con chuột,
bạn chọn "Propriety", ban copy địa chỉ của tấm h́nh này
ví dụ
http://www.macdinhchi71.com/forum_photo/vx4.jpg

Trong Forum bạn bấm vào « Nouveau »,
bạn viết tựa cho message này , ví dụ : Việt Xuân 06/2005
Trong phần nội dung của message bạn viết :

[img] địa chỉ của tấm h́nh của bạn [/img]

[img] http://www.macdinhchi71.com/forum_photo/vx4.jpg  [/img]

Bạn kiểm lại bằng cách bấm vạ "Prévisualiation",
nếu bạn OK, bạn bấm vào « Envoyer »
Thế là xong !

 

Nguyên Dung
 


 

Cách gởi một message lên Forum
 

Các bạn thân mến

Xin phép được hướng dẫn bạn nào c̣n amateur trong việc sử dụng Forum thôi nhé
và mong sự đóng góp của các bạn khác "pro" trong lănh vực này Xin cám ơn trước.

Khi bạn gửi một message trong Forum này, có thể là bạn trả lời một message của ai đó (trường hợp 1) và cũng có thể bạn là người đưa ra một đề tài mới để các bạn khác góp ư (trường hợp 2) .
Trường hợp (1) bạn bấm vào “Répondre” để trả lời
Trường hợp (2) bạn bấm vào “Nouveau”, v́ bạn là ngướ đưa ra một message mới nên bạn cần phải ghi một đề tựa ở hàng « Sujet » nếu không máy sẽ hỏi bạn đó thay v́ gửi đi ngay cho bạn, hàng tựa này bạn viết bằng tiếng Việt không dấu (hay dạng VIQR) hay tiếng Anh, ... tùy bạn nhé.

Nội dung của message bạn nên dùng tiếng Việt có dấu cho rơ ràng;
Nếu máy bạn không có font Việt có dâ’u , mời bạn vào

http://honque.net/hqConversion.html

(hoặc bạn vào http://honque.com  rồi t́m « Unicode »)

để đánh chữ tiếng Việt co’ dâ’u (dạng VIQR, dấu đi sau chữ),
(nếu bạn thấy trong các câu của bạn dấu vẫn cứ nằm bên phải của chữ th́ bạn bấm vào ô "To UNICODE" để hoán chuyển sang dạng tiếng Viêt của chúng ta)

Sau đó bạn
- Sélectionner những chữ đă đa’nh xong (những chữ đổi maù )
- Copy những chữ này (bâ’m vào [Ctrl] và chữ C cùng một lu’c).
- « da’n » (paste) vào phần nội dung của message trong
Forum MDC 64-71” bằng ca’ch bâ’m vào [Ctrl] và chữ V cùng một lu’c
- Để kiểm lại bạn bấm vào “Prévisualisation” và sửa lại nếu bạn muốn
- Nếu OK th́ bạn bấm vào « Envoyer » là xong.

Bạn thử gửi một message ngay đi nhé,

Thân mến

Nguyên Dung

 


 

FORUM của Kỷ Yếu Mạc Đĩnh Chi 71Thân chào các bạn MDC 64-71 và quí thân hữu bốn phương
Từ nay chung ta có thêm Forum này để gửi "mail" hàn huyên với nhau và gửi những h́nh ảnh, bản nhạc mà bạn yêu thích để trao đổi với nhau cho vui nhé

Thân mến
Nguyên Dung