Chuyện chiếc cầu đ gy
 


Lu lu lại nhớ lu lu
Lu lu lại nhớ những cầu sng Seine
Cho d thế sự bon chen
Ti đy vẫn nhớ sng Seine nhiều cầu !
- Ti
Nhiều cầu th thật nhiều cầu
Nhưng đy chỉ nhớ cy cầu Ph Lm
- Cng Chnh
Ci cầu nằm ở Ph Lm
Ai m chả nhớ Ph Lm c cầu
Rằng đy cũng nhớ ci cầu
Một thời o trắng qua cầu gi bay.
- Việt Xun
C ai mong đợi hng ngy
Gi ln, gi thổi o di bay bay.
C người muốn thấy cả hai...
Đui g cng o tung bay giữa cầu.
By giờ cầu ấy cn đu ?
Cn chăng kỷ niệm của bầu trời yu !
- Hu Phan
Gi bay th mặc gi bay
Cy cầu nằm đ...ngắm người đi qua...
- Cng Chnh
Người qua th mặc người qua
Nhưng m nhắc lại lm ta nhớ cầu !
Ph Lm rằng c cy cầu,
Nhưng tn cầu chắc l cầu ng Bung !
- Ti
ng bung, Ti chụp : Cm ơn !
Cho hay đừng trch người ngoi chm ngang.
- Đặng Nam
ng bung ng bước lang thang
Đi qua đi lại đi ngang qua cầu
Rnh rnh một chập thật lu
Dang tay chụp lại qua cầu hết bung.
- Việt Xun
Rằng bung người đ lỡ bung,
Số Ti l phải m chn ...cầu Ph Lm.
- Đặng Nam
Rồi đy những bước m thầm
Những khi nhớ lại Ph Lm chn cầu !
Chạy sao khỏi số được đu ?
Chc mừng hai bạn bền lu vợ chồng.
- Ti
Chc mừng hai bạn được nn vợ chồng
Vợ chồng l chuyện đ xong
Ta đy đang ni chuyện cầu Ph Lm
Ph Lm chỉ c cy cầu
Cy cầu độc nhất nhiều nng đi qua
Đầu cầu c Nguyệt đui g
Cuối cầu chỉ c một nng Việt Xun.
- Minh Nguyệt
Anh Nam ny thật miệng mồm,
Người ngoi đột kch m cn chọc qu.
Hoa đo giữa độ Xun về...
Ngu sao bung bỏ để anh k vo,
By giờ phải biết lm sao ??
Bọn nầy xin hẹn kiếp sau...trả th .
- Hu Phan
Trời kia Ổng cũng gip mnh
Xuất một chiu trng ngay tử huyệt,
Gi từ Cầu nng gạt lệ ra đi,
Hẹn ngy ti ngộ M.Đ.C,
Nam Cali mnh quậy cho thỏa tnh nhớ nhung.
- Đặng Nam
Nhớ khi mưa gi bo bng,
Sn trường ngập nước cng chung lội snh !
Thương thay t o xinh xinh,
Kho tng kỷ niệm... chng mnh kh qun !?
- Ti


Ghi ch :
Bọn nầy : Gồm c Nguyễn Cng Chnh, Nguyễn Hữu Dương, Nguyễn Hữu Tưởng, Nguyễn Chnh Tn.
M.Đ.C. = Mạc Đĩnh Chi