Âm thầm

 

Ngày ấy ai yêu, tôi chẳng biết,

V́ c̣n khờ khạo, trí c̣n non.

Nay đến tôi yêu, ai chẳng biết,

Ai ngờ v́ đă có chồng con.

 

 

Ngày ấy ai yêu, tôi chẳng biết,

Trên đường gió bụi, ráng quên tôi.

Nay đến tôi yêu, ai chẳng biết,

Trên đường gió bụi, một ḿnh tôi.

 

Ngày ấy ai yêu, tôi chẳng biết,

Khối t́nh lần lữa để tiêu tan.

Nay đến tôi yêu, ai chẳng biết,

Mối t́nh kín nhẹm vẫn vương mang.

 

Tố Phan (Thơ t́nh Việt Nam tiền chiến)