14 điều ĐỨC PHẬT dạy

 

 

Ti sản lớn nhất của đời người l Sức khoẻ v Tr tuệ.

Kẻ th lớn nhất của đời người l Chnh mnh.

Ngu dốt lớn nhất của đời người l Sự dối tr.

Thất bại lớn nhất của đời người l Tự đại.

Bi ai lớn nhất của đời người l Ghen tị.

Sai lầm lớn nhất của đời người l Tự đnh mất mnh.

Tội lỗi lớn nhất của đời người l Sự thất bại.

Đng thương lớn nhất của đời người l Tự ti.

Đng khm phục nhất của đời người l Vươn ln sau khi ng.

Ph sản lớn nhất của đời người l Tuyệt vọng.

Mn nợ lớn nhất của đời người l Tnh cảm.

Lễ vật lớn nhất của đời người l Sự khoan dung.

Khuyết điểm lớn nhất của đời người l Sự km hiểu biết.

An ủi lớn nhất của đời người l Lm phc.

 

L Thị Ry sưu tầm